Галерия от Magic Circle Fest 08

Benedictum

 

 

 
Alice Cooper

 

 

 
Doro

 

 

 
WASP

 

 

 
Gotthard

 

 

 
Death Angel

 

 

 
Krypteria

 

 

 
Majesty

 

 

 
Holyhell

 

 

 
Manowar

 

 

 
Снимки: Милена Радева