Довечера в Бруталика по Z Rock

arrow
Правила за писане на коментари

Pro-Rock.net не носи отговорност за съдържанието на публикуваните мнения. Ще бъде изтриван всеки коментар, който:
1. Съдържа обиди по адрес на списанието, неговите автори и другите потребители на сайта.
2. Съдържа прояви на расова, етническа, сексуална и религиозна дискриминация.
3. Коментари, написани с латински букви, освен ако не представляват линкове, текстове на чужд език и т.н.
4. Съдържа линкове с пиратско съдържание.
5. По преценка на екипа на списанието, в зависимост от конкретния случай.
6. Email адреса, който давате, ще остане невидим за останалите потребители на сайта.

Когато копирате текст от чужд сайт, моля, посочвайте източника. Pro-Rock.net не носи отговорност за неупоменаване на източниците на информация в мненията на потребителите.